ശ്രീരുദ്രം 2019: ഏറ്റുമാനൂര്‍ ക്ഷേത്രോത്സവം പ്രത്യേക പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുComments